Selasa, 8 Disember 2009

5.0 SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN SUP

5.1 Bertanggungjawab kepada
pengetua

5.2 Bertanggungjawab sepenuhnya
terhadap Sektor Penilaian dan
Peperiksaan

5.3 Bertanggungjawab mengendalikan
peperiksaan awam.
5.4 Memberikan garis panduan
atas semua kerja dan tugas
kepada AJK di Unit Penilaian
dan Peperiksaan sekolah

5.5 Menguruskan Pendaftaran
calon peperiksaan Awam
( PMR )

5.5.1 Pendaftaran Calon

-syarat pendaftaran dipatuhi
-proses pendaftaran dipatuhi
-kemasukan data (maklumat & mata pelajaran) ke dalam sistem adalah tepat
-pemilihan mata pelajaran adalah betul
-kenalpasti dan urus calon istimewa
-calon cicir/lewat/mengulang
-perpindahan calon (pusat/menumpang
- pemilihan mp betul
- calon pindah mengambil mp yg ditawarkan di
sekolah berpindah

5.5.3 Menyelaras Pengurusan
Pentaksiran Berasaskan
Sekolah (PBS)
5.5.2.Pemilihan Mata Pelajaran
- kemasukan markah PBS dan
Peperiksaan percubaan

TAKLIMAT FAIL MEJA SUP PMR

TAKLIMAT FAIL MEJA SUP PMR

FM ini adalah bertujuan untuk menyediakan panduan dan rujukan kerangka kerja yang jelas dan teratur dalam pengurusan dan pengendalian peperiksaan Awam.

1.0 OBJEKTIF SEKOLAH:
Untuk memastikan pengurusan dan pengendalian peperiksaan akur akan akta, dasar, peraturan dan penilaian, surat pekeliling, garis panduan, dan arahan peperiksaan agar dapat dilaksanakan dengan cepat, cekap dan sempurna tanpa ralat serta wujud keseragaman

2.0 OBJEKTIF UPP SEKOLAH:

2.1 Memastikan dasar, peraturan, surat pekeliling, garis panduan dan arahan peperiksaan dipatuhi 2.2 memastikan proses, prosedur dan jadual kerja dipatuhi
2.3 memastikan data kemasukan pendaftaran calon tepat 2.4 memastikan tidak akan berlaku sebarang kesilapan pada maklumat calon dan pemilihan mata pelajaran
2.5 memastikan proses kemasukan markah/ gred/ skor dilakukan dengan tepat ke dalam sistem yang telah ditetapkan 2.6 memastikan semua calon mendapat keputusan peperiksaan
2.7 memastikan penyediaan dan pengeluaran sijil PBS dilaksanakan oleh pentaksir sekolah mengikut format dan masa yang ditetapkan

3.0 CARTA ORGANISASI
SEKOLAH

4.0 CARTA ORGANISASI
UNIT PENILAIAN
PEPERIKSAAN SEKOLAH

4.1 Carta Organisasi
SuP

Senarai Semak Pengurusan Kemasukan Markah PBS

1. Menyediakan jadual kemasukan markah PBS
2. Memberi taklimat pengisian markah kepada pentaksir sekolah
3. Mencetak kemasukan markah untuk semakan pentaksir sekolah
4. Menyerahkan cetakan markah untuk semakan dan pembetulan oleh pentaksir sekolah
5. Membuat penghantaran markah/ gred/ skor PBS melalui
6. Memfailkan semua dokumen

Senarai Semak Pengurusan Pendaftaran Calon

1. Menerima taklimat SPP, JPN
2. Menerima Surat pekeliling dan dokumen peperiksaan drpd LPM/JPN
3. Memberi taklimat kepada kepada guru kelas
4. Guru kelas memberi taklimat pendaftaran kepada calon serta mengedarkan borang panduan pendaftaran
5. Guru kelas mengumpul borang dan dokumen berkenaan.
6. Menyediakan Borang Perakuan Calon
7. Memastikan guru kelas menyemak borang pendaftaran dan dokumen berkenaan
8. Mendaftar memalui talian
9. Mencetak kenyataan semakan calon
10.Menyemak dan tandatangan kenyataan semakan
11.Membuat pembetulan (jika ada)
12.Menghantar pendaftaran secara atas talian ke LPM
13.Mencetak Rumusan Bayaran (jika ada)
14.Rumusan Bayaran dan cek bayaran dihantar ke JPN/PPD
15.Memfailkan dokumen

Bidang Tugas dan Tanggunjawab Pengetua/Guru Besar

1. Menyediakan tempat yang sesuai, selesa dan selamat bagi menjamin peperiksaan berjalan licin dan lancar di sepanjang tempoh peperiksaan.
2. Bertanggunjawb ke atas keselamatan pusat peperiksaan dan tempat simpanan kertas soalan.

3. Menyediakan kemudahan dewan dan bilik mengikut spesifikasi berikut:
a. Dewan/ bilik peperiksaan itu tidak bocor dan kena tempias ketika hujan, dimasuki cahaya matahari yang memancar atau sebagainya.
b. Semua gambar, tulisan dan carta/ gambar rajah pada dinding hendaklah dialihkan atau ditutup.
c. Semua kerusi dan meja calon sesuai dan disusun seperti arahan lembaga Peperiksaan. Jarak antara meja antara satu sama lain 1.35 m - 1.5 m.
d. Dewan/ bilik peperiksaan hendaklah disediakan dengan peralatan berikut:
1. Jam diding yang berfungsi dan sesuai
2. Kipas dan lampu yang boleh digunakan
3. Sebuah almari besi yang boleh dikunci
4. Sebuah papan tulis
5. Sebuah peti pertolongan cemas
6. Pembesar suara
7. Papan tanda "Kawasan Larangan" dan "Peperiksaan Sedang berjalan" dipasang di bahagian luar dewan dan bilik peperiksaan.
e. Menyediakan bilik khas dan keperluan tertentu bagi calon yang buta, rabun, pekak, dan cacat anggota/ spastik. Calon cacat/ istimewa perlu mendapat perhatian khas oleh pihak yang menguruskakn peperiksaan.
f. Bertanggunjawab memastikan tiada gangguan yang bileh menjejaskan penumpuan calon.
g. Memastikan kedudukan dewan/ bilik peperiksaan berhampiran dengan tandas (bilik air) bagi lelaki dan perempuan.
h. Memastikan pejabat sekolah dibuka sekurang-kurangnya setengah jam sebelum peperiksaan dimulakan sepanjang masa peperiksaan.
i. Memastikan telefon yang sentiasa boleh digunakan boleh Ketua Pengawas.
j. Memastikan kantin dibuka pada hari peperiksaan.
k. Menyediakan tiga Salinan pelan tempat duduk calon setelah kerusi dan meja disusun di dewan / bilik peperiksaan.
l. Melantik guru bertugas sepanjang masa peperiksaan itu berjalan. Satu salinan senarai guru bertugas hendaklah diserahkan kepada ketua pengawas. Guru bertugas bertanggungjawab:
1. Menguruskan calon-calon yang jatuh sakit pada waktu Peperiksaan dijalankan.
2. Mengawal disiplin calon sewaktu di luar dewan/ bilik peperiksaan.
3. Menghubungi dan memberitahu pengetua/GB sekiranya berlaku kes-kes yang memerlukan pemerhatian segara beliau.
4. Menghubungi pihak pengangkutan awam sekiranya berlaku sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan seperti peperiksaan berakhir lewat.
5. Mengatur tempat tinggal dan menguruskan makanan untuk calon-calon yang tidak pulang oleh sebab banjir atau perintah berkurung.
6. Menguruskan makanan/ minuman untuk calon-calaon jika ada kuarantin.
7. Mengeluarkan surat perakuan pengenalan diri calon bagi calon yang tidak membawa kad pengenalan/ surat beranak.
8. Menandatangani borang akta Rahsia Rasmi
9. Bertanggunjawab menerima dan menyerahkan bahan peperiksaan kepada ketua pengawas.
10. Bertanggungjawab menerima dan menyimpan kertas soalan sesi petang di peti/ almari besi keselamatan di bilik Pengetua/ GB (jika berkenaan) serta menjaga keselamatannya. Kunci peti/almari dipegang oleh ketua pengawas dan tatakira disimpan oleh pengetua /GB
11. Mencalonkan guru untuk dilantik sebagai ketua Pengawas dan pengawas serta kakitangan bukan guru sebagai pengemas bilik pusat peperiksaan.
12. Memastikan jaga sekolah membuat rondaan kawalan keselamatan di kawasan dewan/ bilik peperiksaan dan mengawal pergerakan keluar masuk pelawat ke kawasan sekoilah sepanjang musim peperksaan.
13. mengarahkan jaga sekolah membuat rondaan kawalan keselamatan di kawasan bilik kebal jika bilik kebal berada dalam kawasan sekolah.
14. Memaklumkan kepada penyelia kawasan/ ketua sektor SPPJPN/ Ketua Unit (penilaian & Peperiksaan) Jika ada calon yang dimasukkan ke hospital/ pusat tahanan.

Carta Organisasi Unit PMR

1. Pengetua

2. GPK-1

3. SUP- Sup Awam, Sup Dalaman

Sup.Awam-Bertulis PMR, PBS PMR

Sup.Dalaman- Ujian Bulanan
- Pep. Pertengahan tahun
- Pep. Akhir tahun
- Pep. Percubaan
- Ujian Setera

Carta Organisasi Sekolah

1. Pengetua

2. Kaunselor

3. GPK Pentadbiran, GPK HEM, GPK Kokum, Penyelia Petang

4. Setiausaha Peperiksaan

5. Guru kanan Mata Pelajaran